TV-tablå / Superoppusserne

TV-programbeskrivning

I detta avsnitt ligger fokus på entrén samt trappan ned till källaren.