TV-tablå / Superoppusserne

TV-programbeskrivning

I detta avsnitt ligger fokus på källarutrymmet samt sovrum till barnen.