TV-tablå / Svenska Truckers

TV-programbeskrivning

Tove ska köra in i skogen för att hämta timmer men får problem då vägens kanter är för mjuka och om kanterna ger vika kommer hon välta. Max har en hektisk morgon och nu börjar han ge upp.