TV-tablå / Trophy Wofe, Trophy Life

TV-programbeskrivning

Sedan en satellit kraschat rakt ner på Stan behöver denne flera månaders sjukgymnastik. I ett försök att bevisa att han fortfarande behöver henne övertar Francine ansvaret för hans återhämtning.