TV-tablå / UR Samtiden - Fredagsmagasinet

TV-programbeskrivning

Platsmarknadsföring och gigekonomi. Ett forskarsamtal om aktuella samhällsfrågor. Hur försöker stater och kommuner forma bilderna av sig själva? Hur belyser en studie bland cyklande matleverantörer gigekonomin? UR.