TV-tablå / UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH

TV-programbeskrivning

Hälsosam livsstil och demens. I och med att världens befolkning blir äldre och äldre kommer antalet personer med demens öka från 55 miljoner år 2019 till 139 miljoner 2050. Det kommer att innebära stora påfrestningar på vårt samhälle. UR.