TV-tablå / UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH

TV-programbeskrivning

Natur i livsmiljön. Precis på samma sätt som fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt har även vistelse i naturen en positiv inverkan på hälsan. En undersökning visar att två timmars vistelse i naturen upplevs ge bättre hälsa och välbefinnande. UR.