TV-tablå / UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

TV-programbeskrivning

Emilies gåva. 1926 avled Emelie Piper på Löfstad slott. Hon testamenterade slottet till Östergötlands museum och Riddarhuset. Ragnvi Andersson, museipedagog, berättar om testamentet och hur de arbetar för att efterleva Emelies önskan. UR.