TV-tablå / UR Samtiden - NMT-dagarna 2022

TV-programbeskrivning

Klimat, katastrofer och kulturarv. Träds årsringar speglar de klimat- och miljöförändringar som påverkat träden under deras levnad. Genom att analysera årsringar från olika träd kan forskare konstruera tidsserier som når tusentals år bakåt i tiden. Med hjälp av dem kan de datera och studera såväl kulturarv som klimat. UR.