TV-tablå / UR Samtiden - Tyst vår - 60 år senare

TV-programbeskrivning

Jakten på miljögifterna. Ända sedan 1960-talet har biologiska prover på växter och djur sparats i stora frysrum hos Naturhistoriska riksmuseet. Miljöprovbanken som den kallas, används till att jämföra nivåerna av miljögifter i naturen nu och då. UR.