TV-tablå / UR Samtiden - Vägval för välfärden

TV-programbeskrivning

Välfärd i kristider. Vi genomlever inte en kris, utan många: pandemikris, klimatkris, miljökris och demokratisk kris. Och kriser accelererar processer, säger Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria. UR.